Nước là một trong những thành phần chính được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau được thực hiện trong phòng thí nghiệm. Điều quan trọng là sử dụng loại nước hoặc chất lượng chính xác để phù hợp với các quy trình hoặc thiết bị cần thiết. Chất lượng nước phụ thuộc vào sự kết hợp của các công nghệ nước được sử dụng để loại bỏ hiệu quả các chất gây ô nhiễm đến mức cần thiết cho các ứng dụng quan trọng. Xác nhận chất lượng, lưu trữ nước và bảo trì hệ thống cũng rất cần thiết để đảm bảo bạn có chất lượng nước cần thiết. Elga đã thiết kế các hệ thống lọc nước để đáp ứng các chất lượng nước khác nhau được sử dụng trong các phòng thí nghiệm.

Hệ thống Purelab đáp ứng nhu cầu của các nhà khoa học để có được sự lựa chọn về chất lượng nước. Điều này có thể bao gồm từ loại sơ cấp, dành cho giặt và xả đơn giản theo thói quen đến siêu tinh khiết dành cho các ứng dụng phân tích và khoa học quan trọng nhất.

Hệ thống Medica cung cấp máy phân tích lâm sàng với nước cho các ứng dụng trong phòng thí nghiệm lâm sàng. Các hệ thống nhỏ gọn và đáng tin cậy của chúng tôi có bể tích hợp, kiểm soát hàm lượng vi khuẩn và đảm bảo quy trình làm việc không bị gián đoạn với chi phí vận hành thấp.

Centra Systems nhận ra rằng yếu tố cơ bản trong việc thiết kế hoặc nâng cấp phòng thí nghiệm là lập kế hoạch về không gian và nhu cầu thiết bị cho các dịch vụ quan trọng, chẳng hạn như khí và nước có độ tinh khiết cao.

Hiện 1-12 kết quả 39

Dịch "