Tìm kiếm sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Các hạt polyme đồng nhất 2000 Series

Phân tích các vật liệu có phạm vi kích thước rộng thông qua nhiễu xạ laze hoặc các phương pháp khác với Hạt polymer đồng nhất sê-ri 2000 của Physic, các hạt DVB polystyrene có thể theo dõi của NIST™ với phân bố kích thước rộng hơn bắt chước các hạt trong thế giới thực và hoạt động tốt hơn trên các thiết bị loại nhiễu xạ laze. Các hạt đáp ứng nhu cầu về tiêu chuẩn kích thước có thể theo dõi của NIST có phân bố rộng hơn một chút so với tiêu chuẩn kích thước sê-ri 3000/4000 đơn phân tán của chúng tôi. Sự phân bố rộng hơn cung cấp sự tán xạ ánh sáng trên một loạt các máy dò, dẫn đến phép đo lặp lại nhiều hơn.

Tính năng, đặc điểm:

  • Vật liệu được cấu tạo từ polystyrene liên kết ngang với divinylbenzene, tạo cho hạt có độ bền và ổn định hóa học tốt
  • Mật độ của polyme là 1.05g / cm3 và chỉ số khúc xạ là 1.59 ở 589nm (25 ° C)
  • Các hạt được đóng gói dưới dạng huyền phù nước trong lọ có đầu nhỏ giọt 15mL
  • Tuyệt vời để sử dụng với bất kỳ ứng dụng nào yêu cầu tiêu chuẩn kích thước có thể theo dõi NIST với độ lệch chuẩn rất hẹp
Bảo quản ở nhiệt độ phòng hoặc giữ lạnh. Giữ chai kín để tránh ô nhiễm.
Phần# Kích thước Nôm Kích thước đỉnh Tính đồng nhất, có thể thay đổi từng lô mới Chất rắn chai Khối lượng $ Bán lẻ
AP2005A 5 μm 5 μm s = 0.6, 12% CV 15ml

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP2006A 6 μm 6 μm s = 0.3 µm, 9.8% CV 15ml

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP2007A 7 μm 7 μm s = 0.4 µm, 5.7% CV 15ml

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP2008A 8 μm 8 μm s = 0.06 µm, 7.8% CV 15ml

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP2009A 9 μm 9 μm s = 0.8µm, 8.9% CV 15ml

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP2010A 10 μm 10 μm s = 0.9 µm, 9.3% CV 15ml

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP2011A 11 μm 11 μm s = 1.0 µm, 9.2% CV 15ml

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP2014A 14 μm 14 μm s = 1.4 µm, 9.8% CV 15ml

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP2015A 15 μm 15 μm s = 1.1 µm, 7.5% CV 15ml

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP2020A 20 μm 20 μm s = 1.9µm, 9.0% CV 15ml

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP2025A 25 μm 25 μm s = 1.7 µm, 6.8% CV 15ml

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP2030A 30 μm 30 μm s = 2.2 µm, 7.3% CV 15ml

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP2040A 40 μm 40 μm s = 3.6 µm, 9.1% CV 15ml

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

Dịch "