Chọn trang

Hệ thống treo Microsphere Copolymer 7000 Series

$0.00

Hệ thống treo Microsphere Copolymer 7000 Series

Đáp ứng nhu cầu về vật liệu dạng hạt với nhiều kích cỡ hạt và tính chất khác nhau với Applied Physics Huyền phù vi cầu Copolyme sê-ri 7000, hữu ích làm hệ thống mô hình cho các thí nghiệm cơ học chất lỏng và làm hạt thử nghiệm cho các hệ thống lọc lỗ rỗng lớn.

Mô tả

Dịch "