Tìm kiếm sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Hạt tiêu chuẩn kích thước hạt Dri-Cal

Sử dụng Applied Physics Tiêu chuẩn kích thước hạt Dri-Cal™ để hiệu chuẩn các thiết bị đếm và định cỡ hạt yêu cầu các hạt khô.

Tính năng, đặc điểm:

  • Được đóng gói thuận tiện trong lọ nhỏ giọt với số lượng 1 gam, cho phép người dùng phân phối các hạt trực tiếp vào buồng lấy mẫu; không thích hợp để phân tán trong môi trường lỏng.
  • Chứa Chứng chỉ Hiệu chuẩn và Truy xuất nguồn gốc đối với NIST ™, bao gồm mô tả về phương pháp hiệu chuẩn và độ không đảm bảo của nó cũng như bảng các tính chất vật lý và hóa học
  • Bao gồm Bảng dữ liệu an toàn vật liệu với hướng dẫn xử lý và tiêu hủy
  • Đánh số lô cho dịch vụ kỹ thuật và hỗ trợ
Bảo quản ở nhiệt độ phòng ở khu vực khô ráo. Bảo quản thẳng đứng và đậy kín chai. Nên bảo vệ đường hô hấp khỏi bụi.

 

Phần# Kích thước Nôm Kích thước đỉnh Tính đồng nhất, có thể thay đổi từng lô mới Chất rắn Khối lượng hình cầu khô $ Bán lẻ
APDC-05 5 μm 5 μm s = 0.6µm, 11% CV 100% 1 Gram

$771.83Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

APDC-06 6 μm 6 μm s = 0.8µm, 13% CV 100% 1 Gram

$771.83Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

APDC-07 7 μm 7 μm s = 0.7µm, 10% CV 100% 1 Gram

$771.83Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

APDC-08 8 μm 8 μm s = 0.7µm, 10% CV 100% 1 Gram

$771.83Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

APDC-10 10 μm 10 μm s = 0.9µm, 9.2% CV 100% 1 Gram

$771.83Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

APDC-15 15 μm 15 μm s = 5.6µm, 5.8% CV 100% 1 Gram

$771.83Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

APDC-20 20 μm 20 μm s = 5.6µm, 5.8% CV 100% 1 Gram

$771.83Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

APDC-25 25 μm 25 μm s = 5.6µm, 5.8% CV 100% 1 Gram

$771.83Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

APDC-50 50 μm 50 μm s = 5.6µm, 5.8% CV 100% 1 Gram

$771.83Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

APDC-70 70 μm 70 μm s = 5.6µm, 5.8% CV 100% 1 Gram

$771.83Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

APDC100 100 μm 100 μm s = 5.6µm, 5.8% CV 100% 1 Gram

$771.83Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

 

Dịch "