Tìm kiếm sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Hạt và hạt Polystyrene, 1 - 160 Micromet, MUA bên dưới

MSDS: Polystyrene Latex Microspheres, 1-160 Micron, PSL Spheres, hạt latex polystyrene và các microspher có thể theo dõi NIST được sử dụng làm tiêu chuẩn kích thước hạt.

Hạt nhựa Polystyrene là các quả cầu PSL để sử dụng trong việc hiệu chuẩn đường cong phản ứng kích thước bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn kích thước, có thể theo dõi của NIST với độ lệch chuẩn hẹp của đỉnh kích thước. Đường kính kích thước trung bình của các quả cầu PSL này được hiệu chuẩn bằng các phương pháp kính hiển vi có thể theo dõi của NIST. Sự phân bố kích thước và tính đồng nhất được đo bằng phân tích điện trở hoặc kính hiển vi quang học. Các quả cầu cao su Polystyrene có phạm vi từ 1 Phòngm đến 160 Pham và được làm từ polystyrene (PSL). Các quả cầu PSL được sử dụng thay vì các hạt có hình dạng không đều để giảm thiểu phản ứng laser của các dụng cụ phân tích nhạy cảm với hình dạng hạt. Các sản phẩm từ 1 đến 160 Kết hợp được đóng gói dưới dạng huyền phù nước trong các chai có đầu nhỏ giọt 15 mL. Nồng độ được duy trì ở mức 1.05 gram trên mỗi cm. Mỗi chai hình cầu PSL chứa Giấy chứng nhận hiệu chuẩn và truy nguyên nguồn gốc cho NIST bao gồm mô tả về phương pháp hiệu chuẩn và độ không đảm bảo của nó, và bảng các tính chất hóa học và vật lý. Các gói được đánh số nhiều cho dịch vụ kỹ thuật thuận tiện và hỗ trợ sau khi bán.

Polystyrene Latex Microspheres, 1 - 160 micron, NIST Traceable, Tiêu chuẩn kích thước hạt

 

Kính hiển vi Polystyrene, Quả cầu PSL: 1 um - 160 um, Mã bộ phận sản phẩm Đường kính danh nghĩa NIST có thể truy nguyên, đỉnh trung bình được chứng nhận Nồng độ chất rắn trên mỗi khối lượng Giá mỗi chai 15ml
AP4009A 1 μm Bước sóng 994 ± 21 1.0%

$545.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP4010A 1 μm 1.019 m ± 0.015 m 1.0%

$545.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP4011A 1.1 μm 1.101 m ± 0.017 m 1.0%

$545.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP4013A 1.3 μm 1.361 m ± 0.015 m 1.0%

$545.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP4016A 1.6 μm 1.587 m ± 0.018 m 1.0%

$545.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP4018A 1.8 μm 1.745 m ± 0.022 m 1.0%

$545.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP4202A 2.0 μm 1.999 m ± 0.020 m 1.0%

$545.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP4025A 2.5 μm 2.504 m ± 0.027 m 0.5%

$545.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP4203A 3 μm 3.002 m ± 0.019 m 0.5%

$545.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP4204A 4 μm 4.000 m ± 0.043 m 0.4%

$545.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP4205A 5 μm 4.993 m ± 0.040 m 0.3%

$545.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP4206A 6 μm 6.007 m ± 0.040 m 0.3%

$545.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP4207A 7 μm 6.982 m ± 0.045 m 0.3%

$545.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP4208A 8 μm 7.979 m ± 0.075 m 0.3%

$545.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP4209A 9 μm 8.956 m ± 0.082 m 0.3%

$545.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP4210A 10 μm 10.00 m ± 0.08 m 0.2%

$545.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP4212A 12 μm 12.01 μm ± 0.11μm ≤0.2%

$545.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP4215A 15 μm 14.97 m ± 0.10 m ≤0.3%

$545.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP4220A 20 μm 19.99 m ± 0.25 m ≤0.3%

$545.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP4225A 25 μm 24.61 m ± 0.22 m ≤1.0%

$545.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP4230A 30 μm 29.75 m ± 0.56 m ≤0.6%

$545.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP4240A 40 μm 39.94 m ± 0.35 m ≤0.7%

$545.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP4250A 50 μm 50.2 m ± 0.3 m ≤1.4%

$545.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP4260A 60 μm 59.2 m ± 0.6 m ≤1.2%

$545.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP4270A 70 μm 69.1 m ± 0.9 m ≤2%

$545.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP4280A 80 μm 79.4 m ± 0.5 m ≤2%

$545.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP4310A 100 μm 100 m ± 1.5 m ≤3%

$545.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP4311A 115 μm 113 m ± 1.0 m ≤3%

$545.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP4314A 140 μm 138 m ± 2.0 m ≤4%

$545.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

AP4316A 160 μm 161 m ± 3.1 m ≤5%

$545.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

 

Thông số kỹ thuật:

Quả cầu PSL 1 từm đến 160
Thành phần hạt Hạt nhựa Polystyrene, PSL Spheres
Mật độ hạt 1.05 g / cm³
Chỉ số khúc xạ 1.59 @ 589nm (25 ° C)
Khối lượng chất lỏng
Thể tích 15 mL hoặc thể tích 100ml
Ngày hết hạn ≤ Tháng xuất hiện
chất phụ gia Chứa lượng chất hoạt động bề mặt để giảm sự kết tụ hạt
Lưu trữ gợi ý Temp. 2-8 ° C

 

Hạt và quả cầu cao su Polystyrene, từ 1 - 160 Micron Applied Physics Inc.Hạt và quả cầu cao su Polystyrene, từ 1 - 160 Micron Applied Physics Inc.

Dịch "