Chọn trang

Tiêu chuẩn NIST Vật liệu tham chiếu hiệu chuẩn Kích thước hạt

$0.00

NIST, Vật liệu Tham chiếu Tiêu chuẩn, các hạt và hạt polystyrene được sử dụng trong Tiêu chuẩn Wafer Hiệu chuẩn và Nhiễm bẩn để xác minh độ chính xác về kích thước của hệ thống kiểm tra wafer KLA và KLA-Tencor.

Mô tả

Dịch "