Giới thiệu Ghế sạch di động mới: Đảm bảo môi trường sạch cục bộ cấp 1 ISO mọi lúc, mọi nơi

Trong các ngành công nghiệp phát triển nhanh chóng ngày nay, từ công nghệ sinh học đến dược phẩm và vi điện tử, việc duy trì môi trường phòng sạch nguyên sơ là rất quan trọng. Applied Physics Hoa Kỳ đang tăng cường đáp ứng nhu cầu này bằng cải tiến mới nhất của họ về thiết bị làm sạch di động...
Dịch "