Tìm kiếm sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Tiêu chuẩn về kích thước chính xác của bộ đếm Count-Cal

Giảm thiểu ô nhiễm bằng cách loại bỏ nhu cầu pha loãng nối tiếp và xử lý mẫu rộng rãi với Applied Physics COUNT-CAL™ Count Precision Size Standards, một sản phẩm tiết kiệm chi phí, thuận tiện và dễ sử dụng để xác nhận máy đếm hạt chất lỏng. Được đóng gói trong chai sử dụng một lần và dự định lấy mẫu trực tiếp từ chai, các tiêu chuẩn được phát triển cho các nhà sản xuất thuốc tiêm và dung dịch nhỏ mắt đang tìm kiếm xác minh tạm thời của USP 788 và 789 (Chất dạng hạt trong thuốc tiêm và Chất dạng hạt trong dung dịch nhỏ mắt).

Các tiêu chuẩn kích thước chính xác sẵn sàng sử dụng được thiết kế để sử dụng thường xuyên trong máy đếm hạt chất lỏng để xác minh hiệu chuẩn thiết bị trước mỗi lần sử dụng, đảm bảo khả năng tái tạo của máy đếm hạt bằng cách cho phép ghi lại liên tục hiệu suất của nó bằng cách sử dụng hệ thống treo kính hiển vi có thể theo dõi NIST™ với độ chính xác sự tập trung.

  • Các hạt vi cầu polystyrene lơ lửng trong chất pha loãng siêu sạch
  • Nồng độ được tối ưu hóa để sử dụng trong máy đếm hạt che khuất ánh sáng và các ứng dụng đếm nồng độ thấp khác
  • Đường kính có thể truy xuất được với Máy đo tiêu chuẩn thông qua Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST)
  • CC10 và CC25 lý tưởng cho thử nghiệm tạm thời USP 788 và 788

Bao gồm:

  • Chứng chỉ Hiệu chuẩn và Truy xuất nguồn gốc cho NIST ™
  • Giao thức đếm hạt
  • Bảng dữ liệu an toàn vật liệu
Trừ khi có quy định khác, làm lạnh sản phẩm (2 ° đến 8 ° C) khi không sử dụng nhưng không làm đông lạnh. Bảo quản thẳng đứng và đậy kín chai. Trộn sản phẩm bằng cách đảo nhẹ bằng tay hoặc máy trộn xoáy.
Phần# Kích thước Nôm Kích thước đỉnh Tính đồng nhất, có thể thay đổi từng lô mới Chất rắn Thể tích chai 25ml $ Bán lẻ
APCC02-PK 2 μm 2 μm 3000 hạt / mL ± 10% 6 x 25 mL

$366.65Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

APCC05-PK 5 μm 5.010 ± 0.035 μm 3000 hạt / mL ± 10% 6 x 25 mL

$366.65Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

APCC10-PK 10 μm 10.00 ± 0.08 μm 3000 hạt / mL ± 10% 6 x 25 mL

$366.65Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

APCC15-PK 15 μm 15.02 ± 0.15 μm 3000 hạt / mL ± 10% 6 x 25 mL

$366.65Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

APCC20-PK 20 μm 20 μm 3000 hạt / mL ± 10% 6 x 25 mL

$366.65Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

APCC25-PK 25 μm 25 μm 3000 hạt / mL ± 10% 6 x 25 mL

$366.65Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

APCC30-PK 30 μm 30 μm 3000 hạt / mL ± 10% 6 x 25 mL

$366.65Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

APCC50-PK 50 μm 50.2 ± 0.3 μm 3000 hạt / mL ± 10% 6 x 25 mL

$366.65Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

APCC70-PK 70 μm 70 μm 3000 hạt / mL ± 10% 6 x 25 mL

$366.65Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

 

Dịch "