Tìm kiếm sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Tiêu chuẩn kích thước hạt Silica, phân phối thuốc

Hạt vi cầu Silica Tiêu chuẩn kích thước hạt và hạt siêu nhỏ
Tiêu chuẩn kích thước hạt nano silica được sử dụng trong tiêu chuẩn wafer gây ô nhiễm và phân phối thuốc.

MSDS: Hạt vi cầu silica, hạt nano

Hạt nano silica là tiêu chuẩn kích thước hạt và hình dạng hình cầu. Các microbead silicon có độ chính xác cao, monodisperse, NIST Tracizable, tiêu chuẩn kích thước và có sẵn từ nanomet 40 đến micrô 2 (2000 nm). Các hạt silic từ 40 nm đến 102 nm được treo lơ lửng trong ethanol để duy trì tính đơn sắc, trong khi các hạt Silica từ 105 nm đến 2000 nm bị đình chỉ trong dung dịch nước DI của 15ml. Các hạt silica có chỉ số khúc xạ khá gần với các quả cầu latex polystyrene, làm cho các hạt silica hữu ích cho việc hiệu chuẩn kích thước với các hệ thống kiểm tra wafer, TEM và SEM sử dụng laser công suất cao. Các tiêu chuẩn kích thước hạt silica được sử dụng trong phân phối thuốc và để sản xuất các tiêu chuẩn hiệu chuẩn wafer và các tiêu chuẩn wafer ô nhiễm silica. Silic microbead cũng có sẵn trong gia tăng gram gram và 5 gram, hoặc ở bất kỳ khối lượng nào mong muốn cho các yêu cầu của ngành. Hệ thống kiểm tra wafer, SSIS, chẳng hạn như KLA-Tencor SP10, KLA-Tencor SP1, TopCon, ADE và Hệ thống kiểm tra wafer của Hitachi có thể sử dụng các hạt SiO2 để hiệu chỉnh kích thước. Silica Nanospheres được cung cấp ở các kích thước hạt từ 2nm đến 40 micron để hiệu chỉnh các đường cong phản ứng kích thước của các hệ thống kiểm tra wafer tương ứng và bộ đếm hạt laser. Các ngành công nghiệp cung cấp xi măng Portland, bùn CMP, phân phối dược phẩm sử dụng các hạt silica từ 2nm đến micrô 30. Silica microbead được phát triển đến đỉnh kích thước chính xác và lặp lại. Các hạt nano silica là hình cầu và con người tạo ra các đường kính cụ thể, trong đó hầu hết các hạt quá trình khác có kích thước không hình cầu và không đồng nhất.

Tiêu đề sản phẩm (kích thước * tương tự như kích thước NIST SRM) Thể tích chất lỏng, (15 ml, 100 ml) Đỉnh trung bình Kích thước đồng nhất (CV) Nồng độ hạt Silica theo khối lượng Chai thể tích 15 ml Chai thể tích 100 ml
Hạt nano Silica, 40 nm trong Ethanol 15ml hoặc 100 ml 40nm ≤ 5% 10%

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

$1,495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

Hạt nano Silica, 45 nm trong Ethanol 15ml hoặc 100 ml 45nm ≤ 5% 10%

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

$1,495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

Hạt nano Silica, 50 nm trong Ethanol 15ml hoặc 100 ml 50nm ≤ 5% 10%

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

$1,495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

Hạt nano Silica, 60 nm * trong Ethanol 15ml hoặc 100 ml 60nm * ≤ 5% 10%

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

$1,495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

Hạt nano Silica, 70 nm trong Ethanol 15ml hoặc 100 ml 70nm ≤ 5% 10%

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

$1,495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

Hạt nano Silica, 80 nm trong Ethanol 15ml hoặc 100 ml 80nm ≤ 5% 10%

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

$1,495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

Hạt nano Silica, 90 nm trong Ethanol 15ml hoặc 100 ml 90nm ≤ 5% 10%

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

$1,495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

Hạt nano Silica, 100 nm trong Ethanol 15ml hoặc 100 ml 100nm ≤ 3% 10%

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

$1,495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

Hạt nano Silica, 102 nm * trong Ethanol 15ml hoặc 100 ml 102nm * ≤ 3% 10%

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

$1,495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

Hạt nano Silica, 125 nm trong nước khử ion 15ml hoặc 100 ml 125nm ≤ 3% 10%

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

$1,495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

Hạt nano Silica, 130 nm trong nước khử ion 15ml hoặc 100 ml 130nm ≤ 3% 10%

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

$1,495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

Hạt nano Silica, 140 nm trong nước khử ion 15ml hoặc 100 ml 140nm ≤ 3% 10%

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

$1,495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

Hạt nano Silica, 150 nm trong nước khử ion 15ml hoặc 100 ml 150nm ≤ 3% 10%

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

$1,495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

Hạt nano Silica, 155 nm trong nước khử ion 15ml hoặc 100 ml 155nm ≤ 3% 10%

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

$1,495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

Hạt nano Silica, 160 nm trong nước khử ion 15ml hoặc 100 ml 160nm ≤ 3% 10%

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

$1,495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

Hạt nano Silica, 170 nm trong nước khử ion 15ml hoặc 100 ml 170nm ≤ 3% 10%

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

$1,495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

Hạt nano Silica, 180 nm trong nước khử ion 15ml hoặc 100 ml 180nm ≤ 3% 10%

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

$1,495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

Hạt nano Silica, 190 nm trong nước khử ion 15ml hoặc 100 ml 190nm ≤ 3% 10%

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

$1,495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

Hạt nano Silica, 200 nm trong nước khử ion 15ml hoặc 100 ml 200nm ≤ 3% 10%

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

$1,495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

Hạt nano Silica, 225 nm trong nước khử ion 15ml hoặc 100 ml 225nm ≤ 3% 10%

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

$1,495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

Hạt nano Silica, 250 nm trong nước khử ion 15ml hoặc 100 ml 250nm ≤ 3% 10%

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

$1,495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

Hạt nano Silica, 269 nm * trong nước khử ion 15ml hoặc 100 ml 269nm * ≤ 3% 10%

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

$1,495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

Hạt nano Silica, 270 nm trong nước khử ion 15ml hoặc 100 ml 270nm ≤ 3% 10%

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

$1,495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

Hạt nano Silica, 300 nm trong nước khử ion 15ml hoặc 100 ml 300nm ≤ 3% 10%

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

$1,495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

Hạt nano Silica, 325 nm trong nước khử ion 15ml hoặc 100 ml 325nm ≤ 3% 10%

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

$1,495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

Hạt nano Silica, 350 nm trong nước khử ion 15ml hoặc 100 ml 350nm ≤ 3% 10%

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

$1,495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

Hạt nano Silica, 400 nm trong nước khử ion 15ml hoặc 100 ml 400nm ≤ 3% 10%

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

$1,495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

Hạt nano Silica, 450 nm trong nước khử ion 15ml hoặc 100 ml 450nm ≤ 3% 10%

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

$1,495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

Hạt nano Silica, 500 nm trong nước khử ion 15ml hoặc 100 ml 500nm ≤ 3% 10%

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

$1,495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

Hạt nano Silica, 600 nm trong nước khử ion 15ml hoặc 100 ml 600nm ≤ 3% 10%

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

$1,495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

Hạt nano Silica, 700 nm trong nước khử ion 15ml hoặc 100 ml 700nm ≤ 3% 10%

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

$1,495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

Hạt nano Silica, 800 nm trong nước khử ion 15ml hoặc 100 ml 800nm ≤ 3% 10%

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

$1,495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

Hạt nano Silica, 895 nm * trong nước khử ion 15ml hoặc 100 ml 895nm * ≤ 3% 10%

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

$1,495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

Hạt nano Silica, 1000 nm trong nước khử ion 15ml hoặc 100 ml 1000nm ≤ 3% 10%

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

$1,495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

Hạt nano Silica, 1019 nm trong nước khử ion 15ml hoặc 100 ml 1019nm ≤ 3% 10%

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

$1,495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

Hạt nano Silica, 1500 nm trong nước khử ion 15ml hoặc 100 ml 1500nm ≤ 3% 10%

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

$1,495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

Hạt nano Silica, 2000 nm trong nước khử ion 15ml hoặc 100 ml 2000nm ≤ 3% 10%

$495.00Yêu cầu báo giá hoặc thêm vào đơn đặt hàng

 

Hạt nano Silica theo tiêu chuẩn kích thước hạt và microbead:

 • Lặp lại, từng đợt, kích thước đường kính hạt Silica
 • Microbead được sử dụng trong phân phối dược phẩm
 • Hạt nano silica có thiết kế hình cầu và kích thước đồng đều
 • Chiều rộng phân bố kích thước đỉnh điển hình <3% trên 100nm
 • Kích thước 40nm đến 2um có sẵn với 15ml nước Di và nồng độ 10% SiO2
 • Kích thước 40nm đến 30um có sẵn theo gia số 1Kg của hạt nano Silica khô
 • Độ tinh khiết kích thước cực cao của 99.997 phần trăm
 • Chỉ số khúc xạ của SiO2 (n = 1.46), rất gần với bước sóng laser Polystyrene (n = 1.585) @ 633nm
 • Đường cong hiệu chuẩn giữa SiO2 và PSL Spheres là cose, cho phép hiệu chuẩn kích thước SiO2 có độ chính xác cao

Silica Microbeads là Tiêu chuẩn Kích thước Hạt được đặt hàng ở nồng độ 10%, chai 15 ml hoặc 100 ml. Gọi Applied Physics tại 720-635-3931.

Silica cho sắc ký được thực hiện bằng cách sử dụng silica làm pha tĩnh trong hiệu suất cao, sắc ký lỏng (HPLC), sắc ký lỏng hiệu năng cực cao (UHPLC) và sắc ký tương tác ưa nước (HILIC). Các hạt loại silica được biết là đạt được hiệu quả phân tách cao hơn các hạt xốp do sự phân bố kích thước hạt hẹp (PSD). Silica monodisperse có độ tinh khiết cao của chúng tôi với đỉnh phân bố kích thước hẹp giúp tăng cường sắc ký do phân bố kích thước hẹp. Sự phân bố kích thước hẹp của silica dẫn đến hiệu quả và tính nhất quán cao hơn do tính đồng nhất của dòng chảy và dòng chảy. Độ đồng đều của giường dẫn đến giảm độ rỗng và giảm kênh trong giường silica, do đó đạt được tuổi thọ dài hơn và đề xuất chiều cao tấm nhỏ hơn. Các hạt nano silica được nổi lên với các nhóm silanol hỗ trợ HILIC trong các pha tĩnh và pha tĩnh HPLC. Silica của chúng tôi được cung cấp dưới dạng nguyên liệu thô để tạo ra một bề mặt không phân cực, có chức năng, C18, C8, v.v., cho HPLC pha đảo ngược. Gọi cho các kích thước cần thiết từ nanaometer cao đến kích thước micron thấp hơn.

Ứng dụng công nghiệp bao gồm:

 • Silica Nanospheres và Microbead
 • Dược phẩm giao hàng
 • Tiêu chuẩn wafer ô nhiễm Silica
 • Silica kỵ nước và Silica chức năng
 • Chất độn polymer
 • Áp suất cao, sắc ký lỏng
 • CMP Slurry, Silicon wafer đánh bóng
 • Phân phối dược phẩm và hạt nano silica trung tính (MSN)
 • Màng mỏng, sản xuất pin mặt trời
 • Vật liệu tổng hợp nano
 • SSIS (Hệ thống kiểm tra bề mặt quét) và hiệu chuẩn kích thước hạt aerosol
 • Áp suất cao, sắc ký lỏng
 • Xi măng Portland và sản xuất xi măng

Hệ thống kiểm tra wafer là Hệ thống kiểm tra bề mặt quét. Các công cụ SSIS, chẳng hạn như Surfscan của KLA, Hitachi và Topcon, có thể được hiệu chỉnh bằng cách sử dụng các hạt Silica, vì chiết suất của Silica gần với chiết suất của mủ polystyrene. Do đó hiệu chuẩn giữa PSL Spheres và hạt nano Silica là tương tự nhau. Các hạt nano silica mạnh hơn nhiều đối với các ứng dụng sử dụng laze công suất cao như hệ thống kiểm tra lát bán dẫn KLA-Tencor SP3, SP5 và SP5xp. Các hạt nano silica có thể được đặt hàng bằng cách gọi Applied Physics tại 720-635-3931. Chỉ số khúc xạ của các hạt nano Silica gần với chỉ số khúc xạ của các quả cầu cao su Polystyrene. Các hạt Silica chịu được cường độ laser công suất cao của các tia laser công suất cao và các Tiêu chuẩn wafer hạt được tạo ra bằng cách sử dụng các hạt nano Silica thậm chí còn tồn tại lâu hơn so với các Quả cầu PSL. Tiêu chuẩn kích thước hạt silica có sẵn ở dạng bột số lượng lớn như silica chức năng hoặc silica kỵ nước với khối lượng 1Kg đến 1000 Kg với kích thước từ 40nm đến 2 micron để sử dụng trong chất độn polyme. Các hạt nano silica dùng làm chuẩn kích thước cũng được cho vào dung dịch DI Water có thể tích 15ml, nồng độ 10% với kích thước từ 40nm đến 2 micron. Việc sử dụng các hạt nano Silica để hiệu chuẩn kích thước SSIS và Máy đếm hạt laze, LPC, hiệu chuẩn kích thước là tuyệt vời, bởi vì các hạt Silica sẽ không bị co lại kích thước khi được quét để hiệu chỉnh kích thước bằng tia laser công suất cao được sử dụng trong các thiết bị SSIS và LPC ngày nay. Các kích thước hạt SiO2 thường được yêu cầu để hiệu chuẩn SSIS và LPC là 32nm, 40nm, 50nm, 60nm, 70nm, 80nm, 100nm, 125nm, 150nm, 200nm 250nm, 300nm, 400nm, 500nm, 600nm, 750nm, 800nm, 1000nm, 2000nm và 3000nm. Các hạt silica cũng được sử dụng trong vận chuyển thuốc dược phẩm.

Tiêu chuẩn kích thước hạt Silica

 

Tiêu chuẩn kích thước hạt Silica và phân phối thuốc từ Applied Physics Inc.Silica Tiêu chuẩn kích thước hạt và phân phối thuốc từ Applied Physics Inc.

Dịch "